>

slidervervolgnew

overlegscheiding


Wat is het? En in welke gevallen kun je het toepassen?


covidbuttonnewEen overlegscheiding, ook wel Collaborative Divorce, is een manier van scheiden waarbij partijen in goed onderling overleg de afspraken met betrekking tot hun echtscheiding vastleggen. Het achterliggende idee van de gratisintake1overlegscheiding is dat er niet geprocedeerd wordt bij de rechter, hetgeen ook door alle deelnemers schriftelijk bekrachtigd wordt. De schadelijke gevolgen van een echtscheiding worden op deze wijze zoveel mogelijk beperkt.
Partijen beschikken allebei over een eigen advocaat die hun belangen behartigt. Een coach is betrokken bij een overlegscheiding ter begeleiding van het proces. Voorts kunnen er één of twee deskundigen betrokken zijn, bijvoorbeeld een financieel deskundige of een kindcoach.

Een overlegscheiding kent drie spelregels waar beide partijen zich aan moeten houden.

  1. Partijen zijn verplicht om beiden een eigen advocaat in te schakelen.
  2. Mocht de overlegscheiding onverhoopt toch mislukken en het proces wordt beëindigd, dan kunnen de advocaten van partijen niet langer een rol innemen in een eventueel later proces.
  3. Partijen ondertekenen een deelnemersovereenkomst waarin de werkwijze en aanpak van de overlegscheiding beschreven staat.

De overlegscheiding kan een geschikte wijze van scheiding zijn als bijvoorbeeld partijen ongelijkwaardig aan elkaar zijn, de belangen tegengesteld zijn, er een belang is om de privacy te beschermen of als uw echtscheiding complex is door bijvoorbeeld een onderneming.

Nadelen overlegscheiding

Het aspect wat mensen vaak zal tegenhouden om te kiezen voor een overlegscheiding zijn de kosten die hiermee gepaard gaan. Behalve een advocaat voor beide partijen is er ook een coach betrokken en één of twee deskundigen. Feit is dat deze verzameling van expertise een bepaald kostenplaatje met zich meebrengt. U moet echter niet vergeten dat een traditionele echtscheidingsprocedure, waarbij er veel geprocedeerd moet worden over onderlinge conflicten, ook de nodige kosten met zich meebrengt en in sommige gevallen duurder kan uitvallen dan een overlegscheiding. In geval van een overlegscheiding regelt u onderling alle aspecten van uw echtscheiding waarbij u goed geadviseerd wordt en uw beider belangen niet uit het oog verloren worden. Het voordeel hiervan is dat u een duurzame regeling tot stand kunt brengen. Dit voorkomt onenigheid in de toekomst en hiermee ook toekomstige procedures.

MaaiMedia 62

Betrokken deskundigen

Behalve uw beider advocaten en de coach, kunnen er één of twee deskundigen betrokken zijn bij uw overlegscheiding.
Een financieel deskundige brengt alle financiële aspecten van de echtscheiding in kaart en brengt advies uit over de wijzen waarop u dit kunt afhandelen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de fiscale aspecten. De afspraken omtrent de financiën, hierbij valt te denken aan alimentatie, pensioen en verdeling, worden uiteindelijk vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.
Er wordt zo nodig bij internationaal privaatrechtelijke scheidingen speciaal aandacht besteed aan de internationaal privaatrechtelijke gevolgen van de scheiding, denk hierbij bijvoorbeeld aan expats.
Een kindcoach kan betrokken worden om de belangen van uw kind(eren) in het oog te houden en u te adviseren over de invulling van het ouderschap na uw echtscheiding. U moet de afspraken die u hieromtrent maakt vastleggen in het ouderschapsplan. U kunt zo een zorgregeling of co-ouderschap overeenkomen dat past bij uw situatie. De kindcoach zal uw kind(eren) ook betrekken in de procedure door hen te horen. Het belang van uw kinderen wordt op deze wijze niet vergeten.

Jet van Arkel is als familierecht advocaat lid van:

logonew1 1

logoweb1

Nijmeegsebaan 140 – 02.
6564 CM Heilig Landstichting.

Tel: 00 31 (0) 24 – 200 1970
e-mail: info@jva-familierecht.nl