>

gratisintake1

MaaiMedia 7

Ik heb ruim 25 jaar ervaring als advocaat, gespecialiseerd in familierecht

Ik behartig de belangen van cliënten op efficiënte wijze. Ter voorkoming van langdurige, slepende procedures streef ik naar overleg. Cliënten kunnen dan zelf de regie houden. Maar, noodzakelijke procedures ga ik zeker niet uit de weg.

Overlegscheiding

Een nieuwe vorm van echtscheiding is de overlegscheiding (Collaborative Divorce), waarbij partijen (ieder met een eigen advocaat) samen met een deskundig team alle gevolgen van de echtscheiding bespreken en regelen. Een belangrijk kenmerk van een overlegscheiding is de afspraak dat er niet zal worden geprocedeerd. Ik geloof in deze manier van scheiden, omdat cliënten (en eventuele kinderen) door deze multidisciplinaire aanpak zo min mogelijk beschadigd worden door de scheiding.

Mediation

Vanaf 2001 begeleid ik cliënten als mediator in het kader van hun scheiding. Ik vind het van belang mijn cliënten helder en duidelijk aan te geven waar de (on)mogelijk-heden in een gerechtelijke procedure zijn te verwachten en waar ruimte kan worden gecreëerd voor oplossingen aan tafel.

Nazorg/evaluatie 

Wij bieden één jaar na afloop van uw mediationtraject vrijblijvend een gratis evaluatiegesprek aan. In het gesprek van maximaal één uur kan besproken worden of alle afspraken in de praktijk werkbaar zijn en of er iets in uw situatie gewijzigd is waardoor op enkele punten wellicht nieuwe afspraken overeengekomen moeten worden.

Ondernemers

Wanneer er een ondernemer is betrokken bij een scheiding, is het van belang alle financiële en fiscale aspecten te belichten. Ik beschik over een netwerk van specialisten, zoals fiscalisten, pensioendeskundigen, notarissen, accountants en gedragsdeskundigen.

Ik ben flexibel: afspraken kunnen - indien gewenst - ook buiten kantoortijden dan wel op een andere locatie plaatsvinden.

Lidmaatschappen

  • vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators)
  • VvCP (Vereniging van Collaborative Professionals)
  • DIAL (Vereniging voor Internationale Kinderontvoeringsadvocaten)

Nevenfunctie

  • Raadsheer - plaatsvervanger bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

 

vfas logo1              logo front                  dutch international abduction lawyers

logoweb1

Nijmeegsebaan 140 – 02.
6564 CM Heilig Landstichting.

Tel: 00 31 (0) 24 – 200 1970
e-mail: info@jva-familierecht.nl